Ooglidcorrectie kosten, vergoeding en ervaringen

Een ooglidcorrectie is een van de meest uitgevoerde cosmetische ingrepen in Nederland. In enkele gevallen wordt deze ingreep vergoed vanuit de basiszorgverzekering door de zorgverzekeraar.  De kosten van de ingreep zult u echter meestal zelf moeten betalen. Wij hebben de ooglidcorrectie kosten op een rij gezet, om u te helpen een compleet beeld te vormen. We hebben  veel gestelde vragen op een eenvoudige en duidelijke manier beantwoord. Bij veel antwoorden zijn ook doorverwijzingen naar uitgebreide achtergrond artikelen gemaakt.

Inzicht in kosten en vergoeding van een ooglidcorrectie

Bent u geholpen met onze website? Dan zouden wij het leuk vinden om beloond te worden met een berichtje over onze website op facebook , twitter of andere social media. Hierdoor kunnen ook anderen kennis kunnen maken met onze website.

Oorzaak van hangende oogleden

Bij een ooglidcorrectie wordt het teveel aan huid van het boven- of onder ooglid  weggehaald. Het teveel aan huid wordt veroorzaakt doordat de huid van het ooglid door ouderdom minder elastisch wordt. Ook kan een verschuiving van onderhuids vetweefsel het ooglid doen opzwellen. In veel gevallen leiden de afhangende oogleden niet direct tot fysieke klachten, maar (meestal) wel tot een vermoeid uiterlijk.
resultaat van bovenooglidcorrectie

Bovenooglid

Indien een teveel aan huid van het bovenooglid over het pupil hangt, kunnen fysieke klachten optreden zoals hoofdpijn. Daarnaast wordt het gezichtsveld beperkt door het afhangende ooglid. Bij fysieke klachten door een boven ooglid wat over de pupil hangt, is onder voorwaarden een vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk. Hieronder is het onderwerp vergoeding van een ooglidcorrectie verder uitgewerkt.

Onderooglid

Een hangend onderooglid leidt niet tot fysieke klachten, maar wel tot een vermoeide uitstraling zonder dat u echt moe bent. Een onderooglidcorrectie wordt door zorgverzekeraars gezien als cosmetisch van aard gezien en wordt daarom niet vergoed.

Wordt een ooglidcorrectie vergoed?

1 januari 2017 is de bovenooglidcorrectie weer teruggekomen in het basispakket. Hierdoor worden ooglidcorrecties weer vergoed, mits er voldaan wordt aan zeer strenge medische eisen. Er moet sprake zijn van een ernstige gezichtsveldbepering die veroorzaakt wordt door een ooglid dat 1 millimeter of lager dan het centrum van uw pupil hangt als u recht vooruit kijkt. Hieruit blijkt al dat slechts zeer weinig mensen in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit het basispakket.

Als u aanvullend verzekerd bent, is de kans op de vergoeding van uw verzekeraar een stuk groter. Elke verzekeraar stelt hierbij zijn eigen eisen, om erachter te komen of u een behandeling (deels) vergoed krijgt, kunt u dus het best contact opnemen met uw verzekeraar.

Een onderooglidcorrectie wordt gezien als puur cosmetische behandeling en wordt dus niet vergoed door uw verzekeraar, ook niet als u aanvullend verzekerd bent.

Wij hebben een uitgebreid artikel geschreven over ooglidcorrecties vergoedingen door zorgverzekeraars. Hiermee kunt u zelf bepalen of het voor u interessant is een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Ooglidcorrectie kosten en prijzen?

De prijs van een ooglidcorrecties is voor veel mensen een behoorlijk grote uitgave. Daarom loont het de moeite om de prijzen eens onderling te vergelijken.

Uit de vergelijking van de tarieven van verschillende behandelaars, blijkt dat de prijzen voor het uitvoeren van een ooglidcorrectie behoorlijk verschillen. De concurrentie onder behandelaars is dan ook behoorlijk groot. Zowel klinieken als ziekenhuizen en soms zelfs huisartsen voeren ooglidcorrecties uit. Wij hebben verschillende prijzen van behandelaars voor u verzamelt en in een overzichtelijke tabel gezet.

Hoe ziet de ingreep er uit?

Het uitvoeren van de correctie van de oogleden gebeurt poliklinisch. Dit betekent dat u direct naar na de ingreep naar huis mag.
In onderstaande animatie kunt u  zien hoe de ingreep wordt uitgevoerd.

In principe kan een boven- en onderooglidcorrectie gelijktijdig worden uitgevoerd. Toch wordt dit door sommige specialisten afgeraden. Er zijn klinieken die adviseren om altijd eerst de bovenooglidcorrectie uit te voeren en pas na herstel van deze ingreep het onderooglid.

Staat u voor de keuze om zowel een boven- als onderooglidcorrectie te laten uitvoeren, vraag dan tijdens de intake om concreet advies van de behandeld arts.

De behandeling bestaat grofweg uit de volgende stappen:

 • Tijdens de ingreep, krijgt u verdovende druppels in beide ogen. Daarna worden de oogleden en de omliggende huid gedesinfecteerd.
 • De overtollige huid die tijdens de operatie verwijderd moet worden, wordt door de behandelaar op de oogleden afgetekend.
 • Hierna wordt de huid verdoofd met enkele injecties, hierdoor voelt u tijdens de operatie geen pijn.
 • De overtollige afgetekende stukje huid wordt met een apparaatje verwijderd, waarbij de bloedvaatjes direct dicht gebrand worden. Hierdoor worden bloedingen zoveel mogelijk voorkomen. Soms wordt ook nog vetweefsel weggehaald voor een optimaal resultaat.
 • Tot slot wordt de wond gehecht.

Wat moet ik doen na de ingreep?

De eerste weken na de ingreep ontstaan behoorlijke blauwe plekken rondom de oogleden. Ook kunnen zwellingen optreden. Deze verschijnselen passen bij de ingreep en trekken vanzelf weer weg. Dit kan wel enkele weken duren. Het uiteindelijke resultaat van de ooglidcorrectie is pas na 3 maanden te beoordelen.

Dag: 1

 • Zorg dat iemand u ophaalt na de operatie. Het wordt afgeraden om zelf met de auto of fiets naar huis te rijden.
 • Koel de oogleden met ijs, hierdoor worden zwellingen voorkomen. Hiervoor bestaan speciale ijsbrillen. Een meer huis-tuin-keuken oplossing zijn diepvrieserwten. Verdeel deze in kleine porties in plastic boterhamzakjes. Na de operatie doet u zo’n zakje in een schone washand en legt deze 10 tot 15 minuten op de oogleden. Dit voorkomt nabloeden. U mag dit een paar keer per dag herhalen.
 • Meestal is er geen pijnbestrijding na de ingreep nodig. Zo nodig kan paracetamol worden gebruikt voor pijnbestrijding. Gebruik geen bloed verdunnende pijnstillers.
 • Na de ingreep moet de wond de eerste twee dagen schoon en droog blijven. Let hierop tijdens het douchen en/of wassen.
 • Probeer wrijven in de ogen te voorkomen.

Dag: 2

 • Koel de eerste twee dagen na de operatie de oogleden met ijs, zodat zwellingen worden voorkomen.

Week: 1

 • Voorkomen de eerste week dat tegen uw oog gestoten wordt. Daarom wordt geadviseerd om de eerste week niet te sporten.

Mogelijke complicaties bij ooglidcorrecties

Een ooglidcorrectie is een relatief kleine operatie, waarbij weinig complicaties optreden.  Hoewel de kans op complicaties klein is zijn hieronder een aantal van de meest voorkomende complicaties uitgewerkt.

Zwelling van het ooglid
Elke ooglidcorrectie leidt tot zwellingen en bloeduitstortingen. De eerste week is iemand minder toonbaar. De zwellingen trekken binnen twee weken weg.

Storende asymmetrie van huidplooi
Voor de operatie wordt de huid afgetekend om een symmetrisch resultaat te behalen, zodat de huidplooi van beide ogen zoveel mogelijk gelijk is.Direct na de ingreep kan het zijn dat de huidplooien van beide ogen nog van elkaar verschillen. Dit kan veroorzaakt worden door de gezwollen ogen of de hechtingen. Als de huidplooien ook na de herstelperiode storend van elkaar verschillen, dan kan het zijn dat nogmaals een kleine herstel ingreep nodig is.

Infecties
Bij elke operatie (hoe klein ook) kan een infectie optreden. Bij een infectie wordt de huid warm en rood en voelt pijnlijk aan. Doet deze situatie zich voor, neem dan direct contact op met de behandelaar. Een infectie is normaal gesproken goed te behandelen met antibiotica.

Druk op het oog door een nabloeding
In zeldzame gevallen kan de bloeding zich uitbreiden tot achter het oog. Daardoor kan er druk op de oogzenuw ontstaan, hierdoor kan een blijvende beschadiging van oogzenuw ontstaan. Vermoedt u deze complicatie, neem dan onmiddellijk contact op met de behandelaar/kliniek.

Droog aanvoelend oog / irritatie van het oog
Het kan voorkomen dat door het litteken het oog wat moeilijker sluit in de eerste maanden na de behandeling. Hierdoor kan het oog branderig gevoel geven alsof u wat zandkorreljes in de ogen hebt. Met oogdruppels of ooggel kan deze complicatie worden verholpen.

Littekens
Elke ooglidcorrectie leidt tot littekens. De arts zal proberen deze zo veel mogelijk te verbergen in de natuurlijke huidplooien. Sommige mensen vormen snel littekens. Deze groep mensen heeft meer kans dat een litteken zichtbaar blijft.

Cysten
Op de hechtingen kunnen kleine gele/witte bobbeltjes ontstaan. Dit worden cysten genoemd en verdwijnen meestal vanzelf.

Nabloeding achter het oog
Door een nabloeding kan bloed achter het oog lopen, waardoor het oog uitpuilt. Hierdoor wordt de oogzenuw afgekneld en dit kan leiden tot blindheid. Deze complicatie komt zeer zelden voor, maar snel handelen is dan noodzakelijk. Neem in deze situatie direct contact op met uw behandeld arts. Om deze complicatie te voorkomen is het belangrijk geen bloedverdunnende middelen (zoals aspirine) te gebruiken. Mocht het nodig zijn, mag paracetamol wel gebruikt worden voor de pijnstilling.

Het kiezen van de beste behandelaar

Er zijn tientallen behandelaars waar u terecht kunt voor het laten uitvoeren van een ooglidcorrectie. Op internet vind je ziekenhuizen, klinieken en zelfs huisartsen die operaties uitvoeren. Daarnaast worden speciale reizen georganiseerd om ooglidcorrecties in het buitenland te laten uitvoeren.

Een ooglidcorrectie is een relatief kleine operatie. Toch moet de ingreep niet onderschat worden, er is altijd een kans dat het misgaat, bijvoorbeeld door infecties of een allergische reactie.

Het kiezen van de beste kliniek of ziekenhuis voor de behandeling is altijd lastig. Gelukkig wordt door internet de geleverde kwaliteit door behandelaars een stuk transparanter.

Goed uitgangspunt: kijk verder dan alleen de prijs van de ooglidcorrectie. Beoordeel in ieder geval of de behandelaar bevoegd is om cosmetische ingrepen uit te voeren.